Köszöntjük,

a Mofém

horgászegyesület honlapján!

ALAPÍTVA: 1953 

A MOFÉM horgászegyesület honlapja

A MOFÉM Horgászegyesület 2023. 10. 24-én

a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)

pályázati támogatásával

350 kg háromnyaras pontyot

400 kg kétnyaras pontyot

100 kg vegyes keszeget

90 kg kétnyaras csukát

telepített a

Halászi II. kavicsbánya tó

Dunakiliti kavicsbánya tó

Lajta Jobb-parti csatorna

Mosonmagyaróvári Vártó

vízterekbe.

Körlevél 2024.
/a MOFÉM Horgász Egyesület területi engedély melléklete/

Kedves Horgásztársak!


Jegykiadás: 2024. január 13-tól április 30-ig
keddenként 13:00-16:00 között, szombatonként 9:00 - 12:00 között.
2024. május 7-től május 28-ig keddenként 13:00-15:00 között.
Fogadónapok: 2024. június 4-től november 5-ig minden hónap első keddjén 13:00-15:00 között.

Második területi jegy nem váltható.

Horgászrendünk szerint a fogásokra vonatkozó szabályokat a 2013. évi CII. törvény, a Fogási napló és az Egyesület által kiadott 2024. évi körlevél tartalmazza.
A felnőtt és ifi horgász, vizeinkből a darabszámmal korlátozott fajokból napi 2 db-ot, heti 4 db-ot, a darabszámmal nem védett fajokból napi 3 kg-ot, heti 6 kg- t foghat.
Vizeinken az amur darab, idő és méretkorlátozás alá eső hal. A fogható méret 60-80 cm, fogása június 30-ig tilalom alá esik, évente 5 darab fogható.
A megtartható ponty mérete 35-60 cm.

Dévérkeszeg tilalom: 2024. június 30-ig

Vigyázzunk a kihelyezett kétnyaras pontyokra.

A kis csukák védelme érdekében a Feketeerdői holtág és a Malomág kivételével rablóhalra horgászni tilos.
Az egyéb hosszmérettel védett fajokra vonatkozó korlátozást az Állami jegy tartalmazza
A darabszámmal korlátozott fajokból évente 25 db fogható.
Gyermekhorgász vizeinken legfeljebb napi 3 kg-ot foghat méret és darabszámmal nem védett halakból.
Vizeinken tilos a lékhorgászat, a hálós csalihalfogás, a pergető horgászat és a halradarozás.

A Feketeerdői holtágon és a Malomági-Lajtán engedélyezett a pergetés és a csónak használata.
Szemetes helyen való horgászat a területi engedély bevonását vonja maga után!
A vizeinken a tavaszi és őszi telepítés után 1-1 hét általános tilalom van.

Az Egyesület vizein fogott halat tilos a vízparton elajándékozni és ott megpucolni.
Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta, aznap 24 óráig a területi engedélyen szereplő
egyik vízen se horgászhat.

Az állami és az egyesületi halőrök az ellenőrzés során kép- és hangfelvételeket készíthetnek. Ezt az ellenőrzés alá vont a területi jegy megvásárlásával elfogadja.

A fogási napló meghamisítása automatikusan három év eltiltással jár.

A saját vizeinken az egyesületnél váltott mindkettő szövetségi megyei egyesített gyermek területi jeggyel engedélyezzük a fenekező horgászatot.

A Vártó horgászrendje a következő:
- Horgászni a Vár felőli oldalon szabad
- Csónak nem használható.

- Gépjárművel parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad

- A megtartható ponty mérete 35-50 cm, a dévérkeszeg egész évben tilalom alá esik.

- Halpaplan, nagyfejű merítőszák és fertőtlenítő használata kötelezőKörnyezetvédelmi napokat a tavaszi és őszi telepítés utáni 7 napos tilalom alatti vasárnap
tartjuk. Jelentkezés: 8 órakor.
A háziversenyünket a tavaszi telepítés utáni 7 napos tilalmat követő vasárnap tartjuk a Halászi II. tavon 8:00-11:00 között. Regisztráció 7:00-tól.
Gyermek és kísérő páros horgászversenyünket augusztus 25-én szombaton 8:00-11:00
között tartjuk a Vártón. Gyülekezés: 7:30-tól. A versenyben 1-1 bot használható. Merítőszák és haltartó szák kötelező!

A 2024. évi tagsági és terület jegyek 2025. január 31-ig érvényesek.
A fogási naplók leadási határideje 2025. február 24. A fogási naplók leadhatók az
Egyesület irodájánál kihelyezett ládában, Lajtaszer u. 15. A hibásan, hiányosan kitöltött vagy határidőre le nem adott fogási napló esetén a következő évi állami jegy ára kétszeres.
Napijegy váltható Ifju Tamás és Varró Ilona tógazdáknál, a Csali és a Dobos horgászboltban.

A tógazdák telefonszámai:
Varró Ilona: Malomági Lajta és Vártó: 06 20 2682101
Kajtár Ferenc: Halászi II Kavicsbányató: 06 20 5670768
Máté József: Dunakiliti Kavicsbányató: 06 30 361 5501
Schmuck Zoltán: Lajta jobb-parti csatorna: 06 70 3758032
Ifju Tamás: Feketeerdői-holtág: 06 70 3657759

Egyesületünk életéről, a határozatokról a fogadási napokon a tisztségviselőktől, a
Honlapunkról /mofemhe.hu/ illetve a Facebook oldalunkon is informálódhatnak.
A körlevél fontos tudnivalókat tartalmaz, mindenki köteles magánál tartani!

Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át 2023-ban az
Egyesületünknek ajánlották fel!
Az így befolyt összeget halasításra és gyermek horgászversenyre fordítottuk.
Kérjük, ha lehetséges idén is támogassák Egyesületünket jövedelemadójuk 1%-val!
MOFÉM Horgász Egyesület,
Adószámunk: 19884567-1-08
Bankszámlaszámunk: 11737076-20001405

Jó egészséget, örömökben, sikerekben gazdag horgászatot kíván a Vezetőség!

Mosonmagyaróvár, 2024. január 5.

Dr. Koltai Gábor sk., elnök